prov och kurser

 

                       

 

 

 

Till Jaktvårdsföreningar, jaktlag, markägare.

 

 

 

 

INFORMATION OM JAKTPROV MED STÖVARE.

 

 

Ålands Stövarklubb har sedan 1970 bedrivit jaktprov på hare med våra stövarraser.

Föreningen har under många år försökt att hålla 3 prov per år. För att proven skall lyckas krävs rätt stora områden för varje hund. En stövare är rätt självständig och kan redan vid sök på hare röra sig långt från föraren. Det är inte ovanligt om hunden inte hittar vittring av hare att den söker sig ut flera hundra meter  i olika riktningar från föraren och domaren.

För att ett prov för en stövare skall kunna utföras kräv därför stora markområden.

 

 

KORT BESKRIVNING HUR ETT JAKTPROV GÅR TILL:

 

Inom Ålands Stövarklubb finns en provgrupp. Kontaktpersonen börjar redan under sommaren/förhösten att söka provmarker. Till ett jaktprov där tre hundar anmälts krävs då ca 4 jaktprovsområden, ett som reservmark om något oförutsätt inträffar.

Den som jobbar med att söka områden har mycket jobb och många kontakter.

 

När jaktprovet sedan utföres på ett område kommer hundföraren med sin hund och två domare. Vi strävar även efter att en vägvisare/ markägare är med på provet. Jaktprovet startar när hunden släpps för att söka efter och resa hare. När hunden rest hare skall hunden driva hare i 120 minuter. Därefter skall hunden kopplas. När hunden är kopplad skall man byta område inom prov marken och släppa hunden på nytt för att resa en ny hare. Om hunden lyckas med det skall den driva den nya haren 120 minuter, därefter skall hunden på nytt kopplas. Provet är därefter avslutat.

 

Under provet används naturligtvis inte vapen och ett prov kan inte jämföras med jakt.

 

 Avsikten med provet är att hundägare kan få sin hund bedömd och få den vidare meriterad.

En stövare som är duktig på jaktprov har sedan möjlighet att söka sig till fastlandet på större prov och vidare ut i norden. Det är även viktigt för avelsarbetet att hundarna bedöms på prov innan man kanske använder sin hund i avelsarbetet.

 

 

Ålands Stövarklubb är helt beroende av att markägare, jaktlag ger lov för en dag att utföra jaktprov. Vi hoppas med denna korta info lite klargör vad jaktprov går ut på och att vi även i framtiden får lov för en dag bedriva prov på era marker.

 

 

 

Karl Pettersson                                                 Jan Nordin

 

 

Ordförande i Stövarklubben                            Sekreterare

 

 

 

 

 

Drevprov hösten 2020 vintern 2021   

 

Säsongsprov 01.09.2020-28.2.2021

 

 

 

 5. 12. 2020  (endags)                      Överdomare   Kaj Andersson suppleant Karl Pettersson        

 

 16.1.2021 (endags)                          Överdomare  Karl Pettersson  suppleant Kaj Andersson                                        

 

 

  Kontaktperson: Kalle Pettersson tel: +358 400 7210 020  E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

  Startavgift till drevprov:      25 Euro

 

 

 Ny hund, som inte deltagit tidigare i av ÅSK ordnande drevprov behöver inte betala startavgift till det första provet. Gäller medlemmar i Ålands stövarklubb.

 

                                                                        AKTUELLT.

                                                                        Text: Kaj Ikola

 

Finska Stövarklubbens styrelse beslöt enhälligt på sitt möte den 12.11 2015 om att godkänna skolnings- kommitténs förslag till årsmötet 2016, gällande regeländringar för arrangerandet av säsongsomfattande drevprov och rävdrevprov.

Bilagornas ordning:

-          Direktiv för säsongsprov AJOK

-          Direktiv för säsongsprov KEAJ

-          Regeländring AJOK

-          Regeländring KEAJ

-          Championatbestämmelserna

Direktiv för säsongsprov AJOK

Bilaga 1

Direktiv för att arrangera ett säsongsprov AJOK.

1.       Provet är säsongsomfattande 20.8–28.2 (29.2).

2.       Kenneldistriktet är arrangör för provet.

Kenneldistriktet kan överföra förverkligandet av provet till t.ex. en förening inom sitt distrikt.

3.       Kenneldistriktet namnger överdomare för säsongsprovet.

4.       Till provet anmäler man sig till den överdomare som kenneldistriktet namngett på det sättet arrangörerna bestämt, men senast ett dygn före hunden avprovas.

5.       Anmälningen görs till den överdomare som kenneldistriktet namngett, till det området där bedömningen sker.

6.       Överdomaren kontrollerar att hunden är berättigad att delta på drevprovet och att domargruppen är bedömningsrättiga. Överdomaren anger tiden för löskopplingen av hunden. Vid behov kan överdomaren ge instruktioner till prisdomarna.

7.       Provmarken skall vara på ett sådant avstånd så att överdomaren kan övervaka provet (högst ca 100 kilometers färdväg).

8.       Efter provdagen ger gruppledaren en muntlig redogörelse över provets händelseförlopp och bedömningsgrunderna till överdomaren per telefon.

9.       Provets slutdokument strävas till att hållas så snabbt som möjligt, dock senast en vecka efter hundens avprovning. Överdomaren granskar hundens vaccinationsintyg och ID-märkning. Efter att överdomaren fastställt resultatet är det giltigt.

10.   Varje provprestation är ett skilt prov, vartefter man fyller i det individuella provprotokollet och provprotokollet. I det individuella provprotokollet vid punkten placering fyller man i -/KK.

11.   Provbestyrelsen/arrangörerna åtgärdar att resultaten publiceras.

 

Med dessa direktiv revideras drevprovsregeln punkt 12.1 säsongsomfattande prov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktiv för säsongsprov KEAJ

Bilaga 2

Direktiv för att arrangera ett säsongsprov AJOK.

1.       Provet är säsongsomfattande 20.8–28.2 (29.2).

2.       Kenneldistriktet är arrangör för provet.

Kenneldistriktet kan överföra förverkligandet av provet till t.ex. en förening inom sitt distrikt.

3.       Kenneldistriktet namnger överdomare för säsongsprovet.

4.       Till provet anmäler man sig till den överdomare som kenneldistriktet namngett på det sättet arrangörerna bestämt, men senast ett dygn före hunden avprovas.

5.       Anmälningen görs till den överdomare som kenneldistriktet namngett, till det området bedömningen sker.

6.       Överdomaren kontrollerar att hunden är berättigad att delta på rävdrevprovet och att domargruppen är bedömningsrättiga. Överdomaren anger tiden för löskopplingen av hunden. Vid behov kan överdomaren ge instruktioner till prisdomarna.

7.       Provmarken skall infinna sig på sådant avstånd så att överdomaren kan övervaka provet (högst ca 100 kilometers färdväg).

8.       Efter provdagen ger gruppledaren en muntlig redogörelse över provets händelseförlopp och bedömningsgrunderna till överdomaren per telefon.

9.       Provets slutdokument strävs till att hållas så snabbt som möjligt, dock senast en vecka efter hundens avprovning. Överdomaren granskar hundens vaccinationsintyg och ID-märkning. Efter att överdomarens fastställt resultatet är det giltigt.

10.   Varje provprestation är ett skilt prov, vartefter man fyller i det individuella provprotokollet och provprotokollet. I det individuella provprotokollet vid punkten placering fyller man i -/KK.

11.   Provbestyrelsen/arrangörerna åtgärdar att resultaten publiceras.

 

Med dessa direktiv revideras rävdrevprovsregeln punkt 12.1 säsongsomfattande prov.

 

Regeländring AJOK.(Bilaga 3)

12. Provklasser och provtid

Drevprov är ett endagsprov med en klass, som beviljats för ett bestämt datum eller ett säsongsomfattande beviljat endagsprov.

Provarrangemang kan också ordnas som prov som hålls två på varandra följande dagar. Vid dessa skall hunden ha olika områden och olika domargrupper vardera dagen.

Hundens placering avgörs av den sammanlagda poängsumman för bägge dagarna.

 

12.1 Säsongsomfattande prov.

Säsongsomfattande drevprovs detaljerade särskilda direktiv är definierade i dessa reglers instruktioner. (Bilaga 1)

 

 

 

Regeländring KEAJ.(Bilaga 4)

12. Provklasser och provtid

Rävdrevprov är ett endagsprov med en klass, som beviljats för ett bestämt datum eller ett säsongsomfattande beviljat endagsprov.

Provarrangemang kan också ordnas som prov som hålls två på varandra följande dagar. Vid dessa skall hunden ha olika områden och olika domargrupper vardera dagen.

Hundens placering avgörs av den sammanlagda poängsumman för bägge dagarna.

 

12.1 Säsongsomfattande prov.

Säsongsomfattande rävdrevprovs detaljerade särskilda direktiv är definierade i dessa reglers instruktioner. (Bilaga 2)

 

Championatbestämmelserna. (Bilaga 5)

Drevprovs brukschampionat (FIN BCH)

4 x AJOK-1 som nås under minst två separata provsäsonger.Av resultaten som bidrar till brukschampionat måste minst två ha nåtts på barmark och ett på snötäckt mark. Under säsongsomfattande prov godkänns ett (1) AJOK-1-pris för championat. Under övergångsperioden godkänns resultat frånen provperiod om två veckor beviljat endagsprov.

Därtill FCI erkända lands kennelorganisations godkända hundutställning så skall hunden ha fått minst kvalitetspris "god" på utställning vid minst 15 månaders ålder.

 

Rävdrevprovs brukschampionat (FI BCH-Räv)

4 x KEAJ-1 som nås under minst två separata provsäsonger. Under säsongsomfattande prov godkänns ett (1) KEAJ-1-pris för championat. Under övergångsperioden godkänns resultat frånen provperiod om två veckor beviljat endagsprov.

Därtill FCI:s erkända lands kennelorganisations godkända hundutställning så skall hunden ha fått minst kvalitetspris "god" på utställning vid minst 15 månaders ålder.

 

 

Av en hund, som sedan tidigare är brukschampion i ett annat land, krävs i resp. tävlingskategorin ifråga i Finland endast ett championatberättigande resultat, samt eventuella tilläggskrav.